ιταλική γλώσσα
ιταλικά μαθήματα online
μαθήματα ιταλικής γλώσσας βιβλία ιταλικής γλώσσας Massimo Borgi-Ιταλός καθηγητής Ιταλικής γλώσσας

e-books

Natalia Ginzburg "Le piccole virtù", legge Giovanna Mezzogiorno

  1. Ultimo viene il corvo - Racconti di Italo Calvino - Einaudi Editore
  2. Fragola e Panna - una commedia di Natalia Ginzburg - Einaudi Editore
  3. L' Inserzione - una commedia di Natalia Ginzburg - Einaudi Editore

Homepage | contatto | Lezioni | Libri | Past Papers | english version English Version
- MASSIMO BORGI - tel.:6978101543